2022-11-27 18:31:12
ใครบ้างที่ควรได้รับยา PEP ?? | STI Center
PEP เป๊ป, ป้องกันเอชไอวี

ใครบ้างที่ควรได้รับยา PEP ??

ยา PEP มีจุดประสงค์เพื่อป้องกันคนที่ไม่มีเชื้อ HIV เกิดมีการติดเชื้อขึ้น ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม ซึ่งช่องทางการติดเชื้อ HIV ก็อาจมีได้จากหลายทาง เช่น การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ใช้ถุงยางอนามัย การใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน/ใช้ซ้ำ หรืออุบัติเหตุเข็มตำ ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนแต่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV ทั้งหมด หากมีเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้น ก็สามารถเข้าปรึกษาแพทย์เพื่อ รับยา PEP ไปทานเพื่อป้องกันการติดเชื้อ HIV ได้ แต่สิ่งสำคัญคือต้องรับยาไปทานให้ทันภายใน 72 ชั่วโมงหลังจากเวลาที่มีความเสี่ยง เพราะหากเกินช่วงเวลาดังกล่าวจะทำให้ยาไม่มีประสิทธิภาพ

PEP ใครควรได้รับPEP

ส่วนคนที่ควรได้รับยา PEP ทันที จะมีดังนี้

– คนที่เพิ่งไปมีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนที่ไม่ทราบผลเลือด และไม่ได้ใช้ถุงยางอนามัยระหว่างมีเพศสัมพันธ์ หรือเกิดถุงยางอนามัยขาด/หลุด
– ใครก็ตามที่มีการใช้เข็มฉีดยาร่วมกับผู้อื่น เช่น ผู้ใช้สารเสพติด หรือ ใช้เข็มที่ใช้แล้วโดยอุบัติเหตุ
– คนที่เกิดอุบัติเหตุเข็มตำขึ้น

การรับยา PEP

การรับยา PEP จะต้อง ทานยาไปอย่างน้อย 28 วัน แล้วทำการตรวจ HIV ทั้งก่อนรับยาและหลังทานยาครบกำหนดแล้ว ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้รับยาไปทาน และเพื่อติดตามผลการรักษา ซึ่งกระบวนการทั้งหมดจำเป็นต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ มิฉะนั้นอาจเกิดผลเสียต่อร่างกายผู้รับยาได้

อ่านบทความที่เกี่ยวข้องที่นี่


#PEP #ยาต้านฉุกเฉิน