2022-11-27 18:13:41
ผลข้างเคียงยาต้านไวรัสมีอะไรบ้าง? | STI Center
เอชไอวี

ผลข้างเคียงยาต้านไวรัสมีอะไรบ้าง?

ผลข้างคียงยาต้านไวรัส ผลข้างคียงยาต้าน

ผู้มีเชื้อหลายคนมีความกังวลเรื่องผลข้างเคียงของยาต้านไวรัส ซึ่งในอดีตยาต้านไวรัสรุ่นแรกๆมีผลข้างเคียงค่อนข้างรุนแรง แต่ด้วยเทคโนโลยีการผลิดที่ก้าวหน้ามากขึ้นทำให้ยาต้านไวรัสในปัจจุบันมีผลข้างเคียงน้อยลง ส่วนใหญ่มักเกิดเมื่อเริ่มยาต้านในระยะแรกและจะค่อยๆลดลงจนหายไปเอง ซึ่งอาจใช้หลายวันหรือเป็นเดือนก็ได้

ชนิดของยาต้านไวรัสเอชไอวี

ในปัจจุบันยาต้านไวรัส HIVที่ใช้กันนั้น มีกลุ่มใหญ่ 6 กลุ่ม

 1. Nucleoside/Nucleotide Reverse Transcriptase Inhibitors (NRTIs)
 2. Non-Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitors (NNRTIs)
 3. Protease Inhibitors (PIs)
 4. Entry Inhibitors
 5. Integrase Inhibitors
 6. Multi-Class Combinations

ข้อควรปฏิบัติในการรับประทานยาต้าน HIV

 • รับประทานยาตามที่กำหนด ตรงเวลา และทุกวัน
 • อย่าเปลี่ยนยาด้วยตนเอง โดยไม่ปรึกษาแพทย์ หรือแบ่งยาให้ผู้ที่ไม่เคยตรวจเอชไอวีมาก่อนทานเด็ดขาด
 • หากจะใช้ยาอื่นนอกเหนือที่แพทย์สั่ง ควรปรึกษาแพทย์และเภสัชกรก่อนทุกครั้ง
 • ควรรับประทานยาอย่างสม่ำเสมอ หากหยุดยาระยะหนึ่งแล้วมารับประทานต่อ ก็อาจทำให้เกิดเชื้อดื้อยา การรักษาจะยิ่งยากมากขึ้น
 • ถ้าพบว่าปฏิบัติตามแผนการรักษาได้ยาก ควรปรึกษาแพทย์ เพื่อค้นหาแนวทางการรักษาใหม่ที่เหมาะสม

ผลข้างเคียงของยาต้านไวรัสที่พบบ่อย

 • ภาวะโลหิตจาง
 • ท้องเสีย
 • เวียนหัว
 • เมื่อยล้า
 • ปวดศีรษะ
 • คลื่นไส้และอาเจียน
 • ปวดหรือชาตามส่วนต่างๆ
 • ผื่นคัน

**หากกินยาต้านแล้วมีอาการข้างเคียงหรือแพ้ยาต้องรีบปรึกษาแพทย์เพื่อพิจารณาปรับสูตรยา ห้ามเปลี่ยนยาหรือหยุดยาเอง

อ่านบทความที่เกี่ยวข้องที่นี่