โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

หนองในแท้ต่างกับหนองในเทียมอย่างไร?

หลายคนอาจได้ยินชื่อโรคหนองในแท้ และหนองในเทียมกันมาบ้าง ซึ่งแม้จะมีชื่อคล้ายกันแต่มีสาเหตุการติดเชื้อ อาการ รวมทั้งการรักษาที่ต่างกัน ดังนี้

หนองในแท้ หนองในเทียม

หนองในแท้

เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Neisseria gonorrhea
มีระยะการฟักตัวของโรคประมาณ 1 – 10 วัน


อาการของผู้ชาย มีอาการปัสสาวะแสบขัด และมีหนองสีขาวขุ่นข้นไหลออกมาจากท่อปัสสาวะซึ่งในระยะแรกๆ หนองอาจจะไม่ขุ่นเท่าไร แต่ถ้าไม่ได้รับการรักษาตะทำให้หนองขุ่นขึ้น


อาการของผู้หญิง มีอาการปัสสาวะแสบขัด มีตกขาวปริมาณมากและมีกลิ่นเหม็นรุนแรง เกิดการอักเสบที่ปากมดลูกและท่อปัสสาวะ หากไม่ได้รับการรักษาจะทำให้โรคลุกลามจนก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น ภาวะอุดตันในท่อรังไข่ ส่งผลให้เป็นหมันหรือมีการตั้งครรภ์นอกมดลูก

การรักษาหนองในแท้

ใช้เซฟาโลสปอริน เป็นยาฉีด และให้ยาปฏิชีวนะ เช่น เซฟิซีม (Cefixime) 400 มก. ครั้งเดียว

หนองในเทียม

เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Chlamydia trachomatis
มีระยะการฟักตัวของโรคมากกว่า 10 วันขึ้นไป

อาการของผู้ชาย ระยะแรกอาจจะมีแค่เพียงรู้สึกคันที่ท่อปัสสาวะ หรือมีน้ำใสๆ ต่อมาจะเริ่มข้นขึ้นแล้วไหลออกมาทางท่อปัสสาวะ
โดยหนองของโรคนี้จะไม่ข้นเท่า หนองในแท้

อาการของผู้หญิง อาจจะไม่มีอาการแสดงออกมาให้เห็นอย่างชัดเจน แต่มีแค่เพียงอาการคันและมีตกขาว
อาจมีอาการปวดแสบร้อนขณะปัสสาวะร่วมด้วย ซึ่งตรวจวินิจฉัยและรักษาได้ยาก

การรักษาในเทียม

ใช้ยาปฏิชีวนะกลุ่ม doxycyclin azithromycin และยากลุ่มควิโนโลน ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาในการรักษาค่อนข้างนาน รวมทั้งจะต้องตรวจเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่น ๆ ด้วยเพื่อให้มั่นใจว่าจะได้รับการรักษาทันที ไม่ลุกลามจนอาการหนักได้ครับ

อ่านบทความที่เกี่ยวข้องที่นี่